מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il

פנסיה חובה לעובדי הרכוש המשותף
הדברה בניין משותף

הליך תחרותי לקבלת הצעות למתן חוות דעת הנדסית למבנים

מכרזים פעילים

מכרז מס' 02/2022 למתן שירותי יעוץ, ליווי ובקרה שונים על ידי יועץ השקעות - לחץ

מכרזים לא פעילים

מענה לשאלות הבהרה "קול קורא" - להרחבת מאגר קבלני האגודה - לחץ

"קול קורא" - להרחבת מאגר קבלני האגודה - יוני 2022 - לחץ

הליך תחרותי לקבלת הצעות למתן חוות דעת הנדסית למבנים - לחץ

האגודה לתרבות הדיור מעוניינת לקבל הצעות ממועמדים, לתפקיד ממונה מחוז ירושלים רבתי - לחץ

מענה לשאלות הבהרה מכרז תוכנה לניהול ועד הבית - לחץ

מכרז פומבי מס/ 2/2021 - נוסח המכרז לפיתוח תוכנה ואפליקציה לניהול ועד הבית - לחץ

מכרז פומבי מס/ 2/2021 - לפיתוח תוכנה ואפליקציה לניהול ועד הבית - לחץ