מכרזים

מכרזים פעילים

רצ"ב קול קורא דפיברילטורים מעודכן בהתאם למתן הארכה.

מתן הארכה כאמור הינו עד לתאריך 31.7.24. - לחץ

 

 מכרז - "דפיברילטורים" - לחץ

 

טבלת ישובים -  לחץ

 

מכרזים לא פעילים

מכרז - "דפיברילטורים" - לחץ

דרוש ממונה מחוז מרכז - חיצוני - לחץ

נוסח מכרז מתוקן לרכישת והתקנה של דפיברילטורים - לחץ

מענה לשאלות הבהרה - מכרז דפיברילטורים- לחץ

הודעה חשובה!

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז רכישה והתקנה של הדפיברילטורים הוארך לתאריך 15.6.23 עד השעה 12:00.

כמו כן פורסם מוכרז מעודכן נא הקפידו להגיש את הצעתכם לפי המכרז המעודכן.

מכרז לרכישת והתקנה של דפיברילטורים - לחץ

מענה לשאלות הבהרה מכרז 2023 למתן שירותי ניהול תיקי השקעות - לחץ

מכרז בתי השקעות - לחץ

"קול קורא" - להרחבת מאגר קבלני האגודה -  יוני  2023 -  לחץ

מענה לשאלות הבהרה "קול קורא" - להרחבת מאגר קבלני האגודה -  נובמבר 2022 - לחץ

מכרז כ"א  - סמנכ"ל/ית ומנהל/ת מחלקה משפטית -  דצמבר 2022 - לחץ 

מכרז מס' 2/2022 – /למתן שירותי ייעוץ ליווי ובקרה שונים על ידי יועץ השקעות– מענה לשאלות הבהרה ועדכון המועד האחרון להגשת הצעות למכרז - לחץ

מכרז מס' 02/2022 למתן שירותי יעוץ, ליווי ובקרה שונים על ידי יועץ השקעות - לחץ

מענה לשאלות הבהרה "קול קורא" - להרחבת מאגר קבלני האגודה - לחץ

"קול קורא" - להרחבת מאגר קבלני האגודה - יוני 2022 - לחץ

הליך תחרותי לקבלת הצעות למתן חוות דעת הנדסית למבנים - לחץ

האגודה לתרבות הדיור מעוניינת לקבל הצעות ממועמדים, לתפקיד ממונה מחוז ירושלים רבתי - לחץ

מענה לשאלות הבהרה מכרז תוכנה לניהול ועד הבית - לחץ

מכרז פומבי מס/ 2/2021 - נוסח המכרז לפיתוח תוכנה ואפליקציה לניהול ועד הבית - לחץ

מכרז פומבי מס/ 2/2021 - לפיתוח תוכנה ואפליקציה לניהול ועד הבית - לחץ

"קול קורא" - להרחבת מאגר קבלני האגודה -  נובמבר 2022 - לחץ

 

 

 

 

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il

הדברה ברכוש המשותף
ביטוח לבניין