מכרזים

מכרזים פעילים

מכרז לרכישת והתקנה של דפיברילטורים - לחץ

מענה לשאלות הבהרה מכרז 2023 למתן שירותי ניהול תיקי השקעות - לחץ

מכרז בתי השקעות - לחץ

מענה לשאלות הבהרה "קול קורא" - להרחבת מאגר קבלני האגודה -  נובמבר 2022 - לחץ

מכרז כ"א  - סמנכ"ל/ית ומנהל/ת מחלקה משפטית -  דצמבר 2022 - לחץ 

"קול קורא" - להרחבת מאגר קבלני האגודה -  נובמבר 2022 - לחץ

 

הודעה חשובה!

עדכון לוחות זמנים קול קורא 02/2022 להרחבת מאגר קבלני מסגרת לביצוע עבודות שיפוצים בבתים משותפים

התאריך            הפעילות           

18/11/2022      מועד פרסום הקול קורא.      

11/12/2022      שאלות הבהרה והסתייגויות בכתב בלבד ניתן להעביר לוועדת המכרזים עד השעה 12:00.        

18/12/2022      מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה והסתייגויות.  

01/01/2023      מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים במשרדי האגודה, עד    השעה 12:00.       

המועד האחרון להגשת הצעות לקול קורא, יום א', 01/01/2023 בשעה 12:00.

 

מכרזים לא פעילים

מכרז מס' 2/2022 – /למתן שירותי ייעוץ ליווי ובקרה שונים על ידי יועץ השקעות– מענה לשאלות הבהרה ועדכון המועד האחרון להגשת הצעות למכרז - לחץ

מכרז מס' 02/2022 למתן שירותי יעוץ, ליווי ובקרה שונים על ידי יועץ השקעות - לחץ

מענה לשאלות הבהרה "קול קורא" - להרחבת מאגר קבלני האגודה - לחץ

"קול קורא" - להרחבת מאגר קבלני האגודה - יוני 2022 - לחץ

הליך תחרותי לקבלת הצעות למתן חוות דעת הנדסית למבנים - לחץ

האגודה לתרבות הדיור מעוניינת לקבל הצעות ממועמדים, לתפקיד ממונה מחוז ירושלים רבתי - לחץ

מענה לשאלות הבהרה מכרז תוכנה לניהול ועד הבית - לחץ

מכרז פומבי מס/ 2/2021 - נוסח המכרז לפיתוח תוכנה ואפליקציה לניהול ועד הבית - לחץ

מכרז פומבי מס/ 2/2021 - לפיתוח תוכנה ואפליקציה לניהול ועד הבית - לחץ

 

 

 

 

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il

פנסיה חובה לעובדי הרכוש המשותף
הדברה בניין משותף