מנגל במרפסת

שאלה: 

האם החוק אוסר מנגל במרפסת?

תשובה: 

אין איסור בחוק על צליית בשר במרפסת הבית, מותר לעשות מנגל במרפסת של דירה בבית משותף. זה חוקי ולא ניתן למנוע זאת. יחד עם זאת, ניתן לקבוע בתקנון הנחיות והגבלות מחייבות.

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il