מידע משפטי

במדור זה ריכזנו עבורכם מידע משפטי, חשוב ומרכזי, אשר יכול לסייע לכם, בעלי הדירות ונציגות הבית המשותף.

המידע המשפטי המרוכז במדור זה הינו במגוון נושאים הנוגעים לחיים בבית המשותף, לרבות, סיכסוכי שכנים, סוגיות משפטיות הנוגעות למתקנים משותפים ולרכוש משותף וכיוצ"ב.

יודגש כי, המידע המשפטי המסופק במסגרת מדור זה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו חסין מטעויות והשמטות ואין להסתמך עליו לשם ביצוע פעולה כלשהי, ללא ייעוץ משפטי מתאים.