מאגר קבלני מסגרת

מאגר קבלני מסגרת גירסה מלאה - לחץ

 

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il

פנסיה חובה לעובדי הרכוש המשותף
הדברה בניין משותף