החלטה באסיפה הכללית של הבית המשותף

שאלה: 

באיזו רוב נדרש לקבל החלטה באסיפה הכללית של הבית המשותף ?

תשובה: 

הרוב הנדרש לקבל החלטות באסיפה הכללית הינו 51% מבעלי הדירות . מה קורה אם אין 51% מבעלי הדירות? יש להקפיד ולציין בהזמנה לאסיפה, הערה ולפיה הישיבה תתקיים בשעה מסוימת אם אין מניין חוקי באותה שעה , האסיפה תדחה ותתקיים במועד הנדחה שצוין בהזמנה לאסיפה בכל מניין משתתפים שנוכח באסיפה.

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il