טפסים שימושיים

האגודה לתרבות הדיור מעמידה לשירותכם מאגר טפסים שימושיים לרבות טפסים הנדרשים לניהול הבית המשותף, טפסים בעלי מידע כללי, טפסים הנדרשים להגשת בקשה לממונה על חופש המידע, וכיוצ"ב.

 

הטפסים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם ברשת האינטרנט- קובץ התקנה .

שמחים לעמוד לרשותכם.

 

לרשימת הטפסים:

דוח מאזן חצי שנתי 

טופס אסיפת דיירים שלא מן המניין

בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע - אגודה לתרבות הדיור

בקשה לביטול רצף חברות באגודה

מכתב התראה לתשלום מיסי ועד

טופס הכנסות הוצאות - ועד בית

הודעה על אסיפת בעלי דירות

פרוטוקול לבחירת ועד

 

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il

שירות הדברה לרכוש משוף ולדירות פרטיות *8484
ביטוח לבניין