מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il

פנסיה חובה לעובדי הרכוש המשותף
הדברה בניין משותף

טפסים שימושיים

האגודה לתרבות הדיור מעמידה לשירותכם מאגר טפסים שימושיים לרבות טפסים הנדרשים לניהול הבית המשותף, טפסים בעלי מידע כללי, טפסים הנדרשים להגשת בקשה לממונה על חופש המידע, וכיוצ"ב.

 

הטפסים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם ברשת האינטרנט- קובץ התקנה .

שמחים לעמוד לרשותכם.

 

לרשימת הטפסים:

דוח מאזן חצי שנתי 

טופס הוצאות הכנסות 

טופס אסיפת דיירים שלא מן המניין

פרוטוקול אסיפת דיירים

הודעה על אסיפת דיירים

בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע - אגודה לתרבות הדיור

בקשה לביטול רצף חברות באגודה

מכתב התראה לתשלום מיסי ועד

טופס משוב

טופס פניה לנציגות הבית