ויתור על חוב לדייר

שאלה: 

ויתור חוב לדייר?

תשובה: 

לפטור חוב לדייר מצריך רוב של 100% הסכמה של בעלי הדירות.

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il