מינוי ועד בית

שאלה: 

מה קורה כאשר דייר שהוא בוועד ועזב את הבניין ? ואין מי שרוצה את הועד ?

תשובה: 

סעיף 66 לחוק המקרקעין וקבע כי ניתן לפנות למפקח על רשום המקרקעין ולמנות ועד בית בשכר .

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il