תפקיד ועד הבית

שאלה: 

מהו תפקידו של ועד הבית?

תשובה: 

סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע כי ועד הבית ינהל את ענייני הבית לרבות הזכות לתבוע ולהיתבע. בין היתר תפקידים שוטפים של ועד הבית הינם: 1. גביית מיסי ועד הבית 2. ביצוע שיפוצים לרבות תחזוקה שוטפת דהיינו – איטום הגג, טיפוח הגינה , ניקיון וכו' 3. מניעת מטרדים 4. התקשרות עם ספקים 5. תשלום משכורות לעובדים 6. הגשת תביעות כנגד דיירים סרבנים 7. תשלום הוצאות 8. הכנת דוחות כספיים חצי שנתיים 9. כל בעיה המעוררת הניהול הבית המשותף הקשורים לשטחים המשותפים

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il