תקנון הצטרפות לאגודה לתרבות הדיור

תקנון הצטרפות האודה לתרבות הדיור - לחץ 

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il

שירות הדברה לרכוש משוף ולדירות פרטיות *8484
ביטוח לבניין