תקנון הצטרפות לאגודה לתרבות הדיור

תקנון הצטרפות האודה לתרבות הדיור - לחץ 

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il

פנסיה חובה לעובדי הרכוש המשותף
הדברה בניין משותף