החלטה של ועד הבית ללא כינוס אסיפה

שאלה: 

מה קורה האם מתקבלת החלטה של ועד הבית ללא קיום אסיפה וללא פרוטוקול?

תשובה: 

אין תוקף להחלטה שכזו וכל החלטה שהתקבלה בטלה.

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il