בעלי התפקידים באגודה

להלן רשימת בעלי התפקידים באגודה לתרבות הדיור ודרכי יצירת הקשר.

לרשימת בעלי תפקידים  - לחץ

 

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il

פנסיה חובה לעובדי הרכוש המשותף
ביטוח לבניין