בעלי התפקידים באגודה

להלן רשימת בעלי התפקידים באגודה לתרבות הדיור ודרכי יצירת הקשר.

לרשימת בעלי תפקידים  - לחץ

 

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il

שירות הדברה לרכוש משוף ולדירות פרטיות *8484
ביטוח לבניין