פרוטוקול אסיפת דיירים

שאלה: 

האם ועד בית חייב לנהל פרוטוקול באספות הדיירים?

תשובה: 

ועד הבית חייב לנהל פרוטוקול אשר בו יפורטו החלטת שבסמכותו .

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il