החלטות באסיפת דיירים

שאלה: 

האם לכל החלטה צריך לכנס אסיפת דיירים ?

תשובה: 

לא, יש נם נושאים שוועד הבית מוסמך לנהל ללא כינוס אסיפה כמו התקשרות עם ספקים ועובדי הבית המשותף , ניהול שותף של הבית וכל נושא שהוסמך ע"י אסיפה כללית. ועד הבית צריך להשתדל לפני כל הוצאה כספית /תיקון לקבל את אשור האסיפה כללית או הסכמה של שאר חברי הועד. במקרים דחופים שהנזק שנגרם גדול ולא ניתן להמתין רשאי ועד הבית לקבל החלטה ללא התייעצות אולם אליו לדווח לאסיפה הכללית על ההוצאה או התיקון או להודיע למסור הודעה בכל דרך שהיא לדיירים .

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il