שנת בדק

לבניינים חדשים הנמצאים בשנה הראשונה לאיכלוסם, מעניקה האגודה לתרבות הדיור בדיקה של כל המרכיבים ברכוש המשותף, על ידי מהנדס/הנדסאי בניין מוסמך מטעמה.

 

חוות דעתו המקצועית של נותן השירות, תועבר על ידי נציגות הבית לקבלן המבצע, לתיקון הליקויים שנתגלו.

 

  • השירות ניתן עם הצגת טופס 4 המאשר את תאריך איכלוס הבניין. חוות דעתו של היועץ, תינתן בכתב לנציגות הבית.
  • השירות יינתן לבניינים חדשים לקראת תום שנת האכלוס הראשונה.
  • הייעוץ הינו רשימת ליקויים לקבלן והדוח שניתן אינו קביל בבית משפט.
  • מתן שירות "בדק בית" מותנה בתשלום חברות באגודה לשנתיים מראש.

 

להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי 8484 *