אסיפת דיירים

שאלה: 

כמה פעמים בשנה יש חובה לקיים אסיפת דיירים?

תשובה: 

אחת לשנה יש לקבוע אסיפת דיירים עלייה יש להודיע 5 ימים לפני מועד האסיפה.

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il