אסיפה שלא מן המניין

שאלה: 

באיזה רוב לקיים אסיפה שלא מן המניין?

תשובה: 

ע"מ לקיים אסיפה שלא מן המניין יש להחתים 1/3 מבעלי הדירות בבית המשותף ולפנות בכתב לנציגות הבית , נציגות הבית חייבת בתוך 14 יום לקיים אסיפה ,במידה ונציגות הבית לא מקיימת אסיפה ניתן ביום ה- 15 לפרסם הודעה על קיום אסיפה וכל החלטה שתתקבל באסיפה הנ"ל תהה חוקית לרבות החלפת ועד בית , כמובן שנדרש מניין חוקי לאסיפה וגם הערה על ישיבה נדחית.

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il