ועד הבית כבעל מקצוע בשכר

שאלה: 

האם ועד הבית יכול להיות עובד בבית המשותף כבעל מקצוע כגון: מנקה, גנן וכו'?

תשובה: 

יו"ר נציגות ועד הבית ו/או מי מחבריו לא יכול לתת שירות כבעל מקצוע בשכר שכן קיים ניגוד עניינים בין תפקידו כוועד הבית לבין מעמדו כעובד במסגרת יחסי עובד מעביד , מה עוד שהוא משלם את השכר לעצמו.

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il