פרטי התקשרות

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il