תשלום שוכר לועד הבית

שאלה: 

מה השוכר משלם עבור מיסי הועד?

תשובה: 

השוכר משלם תשלום מיסי ועד בית בגין הוצאות שוטפות בלבד, כל הוצאה שקשורה להשבחת הנכס בעל הדירה נושא בעלות .

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il