הדברה

כדי ליהנות מבית נקי ממזיקים, התקשרה האגודה לתרבות הדיור עם חברת "אלי כהן הדברות בע"מ", למתן שירותי הדברה ברכוש המשותף ובדירות הפרטיות.

החברה משתמשת אך ורק בחומרים בטיחותיים וידידותיים לאדם ולסביבה.

 

הדברה בסיסית (תיקנים + נמלים)

3 קומות + קומת כניסה.

מקומות: לובי, חדר מדרגות, ארונות חשמל,  ארונות תקשורת, ארונות כיבוי אש, חדר אופניים,  פיר המעלית, חדר גז, מחסנים משותפים, חדר אשפה, בורות הביוב, מקלט, חיטוי מעטפת הבניין ועמודיו עד לגובה 30 ס”מ.

אחריות: תיקנים (למעט תיקן גרמני) - 6 חודשים. נמלים - 3 חודשים (בתוך המבנה בלבד).

עלות השירות: 285 ₪.

על כל קומה נוספת תגבה תוספת של 43 ₪ בלבד  תוספת גג/חניון תת קרקעי: 81 ₪.

 

הדברה מתקדמת (תיקנים + נמלים + פרעושים

3 קומות + קומת כניסה.

מיקומים: בכל השטחים המצוינים בחלופה א’.

אחריות: מקקים - 6 חודשים, נמלים - 3 חודשים , פרעושים - 3 חודשים (בתוך המבנה בלבד).

עלות השירות: 314 ₪.

על כל קומה נוספת תגבה תוספת של  47 ₪ בלבד . תוספת גג/חניון תת קרקעי: 81 ₪.

 

חלופה משולבת (תיקנים + נמלים + פרעושים + טיפול במכרסמים)

3 קומות + קומת כניסה.

מקומות: בכל השטחים המצוינים בחלופה א’.

אחריות: מקקים - 6 חודשים, נמלים - 3 חודשים, פרעושים - 3 חודשים.

עלות השירות: 356 ₪.

עבור כל קומה נוספת תגבה תוספת של 54 ₪ בלבד . תוספת גג/חניון תת קרקעי: 81 ₪.

 

חלופה נוספת (תיקנים + נמלים +טיפול במכרסמים)

3 קומות + קומת כניסה.

מקומות: בכל השטחים המצוינים בחלופה א’.

אחריות: תיקנים- 6 חודשים, נמלים - 3 חודשים.

עלות השירות 342 ₪.

עבור כל קומה נוספת תגבה תוספת של 52 ₪ בלבד . תוספת גג/חניון תת קרקעי: 81 ₪.

 

טיפול במכרסמים - עכברים וחולדות

טיפול חד פעמי: 3 קומות + קומת כניסה בכל השטחים המצוינים בחלופה א'.

טיפול מנע, פיזור רעלים בבורות הביוב בלבד.

ללא אחריות.

עלות השירות: 285 ₪.

על כל קומה נוספת תגבה תוספת של  43 ₪, בלבד.

טיפול יסודי (סידרה עד 4 טיפולים): 3 קומות + קומת כניסה בכל השטחים המצוינים בחלופה א'.

הטיפול כולל פיתיונות (רעלים יונחו בבורות בביוב ובמחילות בלבד).

אחריות: חודש ימים מתום הטיפול האחרון בסדרה.

עלות השירות: 599 ₪.

על כל קומה נוספת תגבה תוספת של 90 ₪ בלבד.

טיפול חודשי (הגעה אחת לחודש): 3 קומות + קומת כניסה בכל השטחים המצוינים בחלופה א'.

הטיפול כולל פיתיונות (רעלים יונחו בבורות בביוב ובמחילות בלבד).

אחריות: תינתן אחריות שנתית מלאה.

עלות השירות: 442 ₪.

על כל קומה נוספת תגבה תוספת של 67 ₪ בלבד