התקנת סיבים אופטיים בבית משותף

שאלה: 

מהו הרוב הנדרש התקנת סיבים אופטיים ?

תשובה: 

לצורך התקנת סיבים אופטיים נדרשת הסכמה של האסיפה הכללית ברוב של 66% מכלל דיירים הבניין. נציגות ועד הבית בהסכם עם נותני השירות צריכה לוודא כי הסעיפים הבאים מופיעים בהתקשרות עם נותני השירות: "אני הח"מ מורשה חתימה מטעמה של נציגות הבית המשותף מאשר בזה להניח את הרשת הסיבים בשטחי בית המגורים" "הנני מאשר כי ברשותי הסמכות והאישורים הדרושים להתקנת הרשת בבית המגורים" כמובן כי לצורך התקנת הסיבים האופטיים בדירות הפרטיות נדרשת הסכמה של כל בעל דירה בנפרד.

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il