תקנון תחרות הבית המדוגלל 2023

תקנון תחרות הבית המדוגלל 2023 - לחץ

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il

שירות הדברה לרכוש משוף ולדירות פרטיות *8484
ביטוח לבניין