מניין חוקי לאסיפה

שאלה: 

מהו מניין חוקי לאסיפה ?

תשובה: 

מניין חוקי מוגדר כמחצית בעלי הדירות בבית המשותף. הזימון לאסיפה הכללית ,חייב להיות לפחות 4 ימים לפני מועד כינוס האסיפה ולכנס את האסיפה ביום החמישי יש לציין בהודעה על האסיפה הערה ולפיה הישיבה תתקיים בשעה מסוימת אם אין מניין חוקי באותה שעה ,תדחה האסיפה למועד מאוחר יותר כפי שנקבע שהזמנה לאסיפה בכל מניין משתתפים.

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il