פטור ועד הבית מתשלום מיסי ועד

שאלה: 

האם ועד הבית יכול לקבל שכר בתור ועד בית ?

תשובה: 

בעבר נדרש רוב של 100% ע"מ לפתור ועד בית מתשלום מיסי ועד בית וזאת מכח תקנה 12 ב לתקנון המצוי. במספר פסקי דין שניתנו לאחרונה נקבע שדיי ברוב של 51% יחד עם זאת מדובר בחלק ולא בעמדה הזהה לכלל המפקחים. ע"מ להסר ספק האגודה ממליצה לקבל החלטה ברוב של 66% מבעלי הדירות.

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il