החזר סכום מקופת הועד לדייר שעזב

שאלה: 

דייר שעזב את הבניין ונשאר בקופת הועד סכום גבוהה האם הוא זכאי להחזר בגין היתרה שנשארה בקופת הועד?

תשובה: 

קיימות שתי גישות בעניין יתרות של כספים בקופת הועד גישה אחת טוענת כי ברגע שהסכום שולם שייך הוא לוועד הבית ואין להחזיר במקרה בו קיימת יתרה ו/או עם מכירת הדירה. קיימת גישה נוספת המתבססת על הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין הקובעת כי יש לגבות רק את ה"ההוצאות הדרושות" וכי קופת ועד הבית אינה תוכנית חסכון. גישת האגודה לתרבות הדיור כי יש להחזיר את היתרה אולם לא את מלוא היתרה כי אם 80% שכן 20% הנותרים יישארו בקופת הועד לכספי פיצויים אם צריך לשלם, בלאי וכד'

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il