שוכר יכול להיבחר לנציגות הבית

שאלה: 

האם השוכר יכול להיות בוועד ?

תשובה: 

במידה וקיבל ייפוי כח מבעל הדירה אכן יכול לבחור ולהיבחר דהיינו קיימת לו זכות הצבעה בתנאי שבייפוי כח יצוין כי הדייר השוכר יכול לבחור ולהיבחר ,יש להקפיד לציין בייפוי הכח את הסמכות המוענקת ורק על פיה יכול לבחור השוכר או להיבחר במידה וצוין רק אחד מהם יש לפעול למי מה שצוין בייפוי הכח.

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il