חיישן תאורה אוטומטי בבית משותף

פסיקה מעניינת אחרונה בנושא נתקבלה מלשכת המפקחת על רישום המקרקעין בירושלים - תיק מס' 1/464/2016:

 

בעל דירה דתי טען שחיישן תאורה אוטומטי המותקן בבית המשותף, אינו מאפשר לו לצאת ולהיכנס אל ביתו בשבתות ובחגים ולמעשה גורם לו לחילול שבת.

 

המקרה שהגיע לפתחה של כב' המפקחת יעל ענתבי שרון, הוביל אותה להכריע בנושא ולמעשה לפרש את חוק המקרקעין תוך ביצוע איזונים וכיבוד זכויותיו של הפרט המבקש לקיים אורח חיים דתי, כל עוד הוא לא פוגע באחרים.

 

מדובר למעשה בסכסוך בבית משותף, בין בעלי דירות המתגוררים בבית משותף בבית שמש. התובע, בעל דירה בבניין, הגיש תביעה נגד נציגות הבית המשותף. התובע –בהיותו אדם חרדי – טען שחיישן אור אוטומטי שנדלק כתוצאה מיציאה או כניסה אל הבית גורם לו לחלל שבת, ולכן הוא לא יכול לצאת ולהיכנס אל ביתו בשבתות ובחגים.בתביעתו הוא ביקש להפסיק את פעולת החיישן בשבת ובמקום זאת להתקין מתג אור "רגיל" או לחלופין תאורת שבת. התובע אף הדגיש כי הוא מוכן לשאת בעלויות הכרוכות בכך.  

 

התובע התבסס בתביעתו על הוראות סעיף 59ח' לחוק המקרקעין לפיהם מותר לבעל דירה להתקין על חשבונו, וללא הסכמת הדיירים האחרים, מנגנון המאפשר תאורה ללא חילול שבת.

 

הנציגות הנתבעת טענה מצידה כי החיישן הנידון בתביעה מותקן בבניין מזה 19 שנה, על פי הסכמת כלל בעלי הדירות והתובע רכש את הדירה בבית המשותף בידיעה מלאה כי זהו המצב הקיים בבניין. בנסיבות אלו, הנציגות טענה כי אין לאפשר לאותו בעל דירה לכפות את רצונו על הדיירים ולשנות את אורח חייהם. עוד נטען בין היתר כי סעיף 59, עליו מתבסס התובע, אינו מעניק לדייר זכות לדרוש לבטל מערכת תאורה פועלת.

 

המפקחת, שביקרה במקום, ניתחה את סעיף 59ח' לשיטתה, פרשנות נכונה של נוסח של הסעיף – "התקנת תאורה בלא חילול שבת" – למעשה כוללת גם ניתוק של תאורה קיימת שיש בה חילול שבת. בהתאם קבעה המפקחת כי בעל הדירה יוכל להמיר את התאורה הקיימת בתאורה "שומרת שבת".

 

המפקחת הסבירה כי במקרה של פרשנות, לפיה ישנן שתי אפשרויות לשוניות סבירות, יש לבחון איזו אפשרות מגשימה את תכליתה של החקיקה. המפקחת הבהירה כי מטרת הסעיף היא לאפשר לאדם לגור בבית משותף מבלי לפגוע בדתו או במצפונו, כל עוד הדבר אינו מהווה פגיעה בבעלי הדירות האחרים. כלומר, המטרה היא לאזן. מצד אחד לאפשר לבעל דירה חרדי לקיים את אורח חייו הדתי, ומצד שני לוודא כי לא תיגרם בשל כך פגיעה בבעלי דירות אחרים.

 

בהתאם פסקה המפקחת ענתבי-שרון שיש לאפשר לתובע להתקין תאורת שבת על חשבונו, או לחלופין מתג ידני במקום אוטומטי – בהתאם להעדפת הנתבעת.