תקנון ותנאי שימוש באתר

תנאי שימוש והסכם משתמש זה מסדירים את כלל השימוש באתר www.tarbut-hadiur.gov.il (להלן: "האתר") וכלל השירותים הניתנים במסגרתו (להלן: "השירותים") ומהווים הסכם משתמש בין מפעילת האתר, האגודה לתרבות הדיור (להלן: "האגודה") לבין המשתמש באתר (להלן: "המשתמש").

בשימוש באתר הנך מסכים לתנאי השימוש אלה. הסכם זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד וחל על גברים ונשים כאחד.

השירותים הניתנים באתר

האתר הינו אתר אינפורמטיבי המספק מידע על פעילות האגודה, מידע כללי הנוגע לבית המשותף, על החיים בבית המשותף, פסיקה, חקיקה ועוד. בנוסף בעמודים מסוימים באתר ניתן להירשם לניוזלטר, לרכוש שירותים ו/או מוצרים שונים ו/או לקרוא תכנים ולקבל אינפורמציה ו/או להשתתף בפורום משפטי ומקצועי.

הרשמה לשירותים שונים באתר

האתר הינו חינמי ואינו מותנה בתשלום, אלא בהרשמה בסיסית. כאשר המשתמש נדרש להירשם לאתר הוא נדרש לספק כתובת דואר אלקטרוני ומתיר בזאת לאגודה לשלוח לו ניוזלטר ו/או עדכונים שונים בדוא"ל הקשורים לפעילות האגודה השוטפת.

קניין רוחני ומתן רישיון למשתמש

האתר (לרבות העיצוב, קוד האתר ותכניו) מוגן על פי דיני זכויות יוצרים והינו קניינה הבלעדי של האגודה. האגודה מעניקה למשתמש בזאת רישיון אישי ולא בלעדי להשתמש באתר בכפוף לתנאי השימוש.

שימוש בפורום האתר

האתר כולל פורום בנושאים הנוגעים לחוק המקרקעין, פרק הבתים המשותפים, חיי שכנות החיים במסגרת הבית המשותף וחיי הקהילה והוא מנוהל ע"י הצוות המקצועי באגודה.

בעת העלאת תכנים לפורום שבאתר הנך מעניק בזאת לאגודה רישיון שימוש חינם, שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ ולעשות שימוש בתכנים אלו.

הפורום פתוח להבעה חופשית ופתוחה ובלבד שהמשתמש יעמוד בכללי תקנון זה.

מנהלי האתר רשאים להסיר ו/או למחוק הודעות שאינן עומדות בתקנון ו/או פוגעות ברוח האתר וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדית ורשאים לחסום כניסה עתידית של המשתמש שעושה בו שימוש פוגעני, לא ראוי, המנוגד לדין (לרבות דיני לשון הרע ודיני הגנת הפרטיות) ופוגע בצד ג' באופן כלשהו.

חל איסור על הכנסת הודעות ותכנים בעלי אחד או יותר מהמאפיינים הבאים:

< > על חוקי מדינת ישראל;< > לביצוע פשע או כל עבירה;< > זכויות קניין;< > לשון הרע;< > על כל מרכיביה;< > ברגשות הציבור;< > לא ראויה;< > בהודעות חוזרות ו/או שונות בצורה בלתי הגיונית;< > פרטים אישיים של אדם ללא אישורו;< > אסורות לפרסום ע"י רשויות המדינה;< >< > ותוכן מסחרי;< > ובכלל זה כל תוכנה עוינת כגון תולעים ו/או סוסים טרויאנים; 

אין לראות בנאמר בפורום כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או להסתמך באופן בלעדי על העצות שניתנות בפורום ועל המשתמש בפורום לפנות לייעוץ מתאים נוסף, במידת הצורך.

האגודה תהא רשאית לפרסם את התכנים בכל מקום שתמצא לנכון בתוך אתר האגודה ובאתרים אחרים לרבות באתרי סניפי האגודה המשויכים לעיריות ו/או לרשויות המקומיות.

יודגש כי המשתמש המפרסם הודעות ומעלה תכנים בפורום אחראי עליהם בלעדית וכל נזק או פגיעה שיגרמו למשתמש עצמו או לכל אדם אחר יהיו על אחריותו הבלעדית ולאתר האגודה לא תהיה כל אחריות בדבר.

לאגודה אין שליטה מלאה על התכנים המועלים לפורום, עם זאת האגודה מבצעת בדיקה של התכנים המועלים לפורום, עושה כל שביכולתה על מנת למנוע העלאת תכנים שהינם מנוגדים לדין או לתנאי שימוש אלה ומסננת תכנים שאינם עומדים בקריטריונים האמורים. במידה והנך סבור כי תוכן מסוים שהועלה בפורום פוגעני ו/או בלתי הולם, באפשרותך לפנות אלינו בדוא"ל: Tzipi@tarbut-hadiur.gov.il .

בפורום ניתנים עצות לשאלות גולשים הן ע"י גולשים אחרים והן ע"י  הצוות המקצועי מטעם אתר האגודה ואין האתר אחראי על עצות אלו בין אם ניתנו על ידיו ובין אם ע"י גולשים אחרים והוא יהיה פטור מכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

האגודה לא תחשוף בפני צדדים שלישיים פרטים כלשהם שעשויים להיות לה על המשתמש בפורום, למעט באחד משני המקרים כמפורט להלן:

1) יינתן צו שיפוטי המורה לה לפעול כאמור;

2) במסגרת הליכים משפטיים בהם תהיה מעורבת האגודה ותידרש לחשוף פרטים אלו לשם ניהול הגנתה ו/או תביעתה.

תשלומים באתר ותנאי ביטול

האתר הינו חינמי. בעמודים מסוימים באתר, לרבות בדף תשלום חברות לצורך הצטרפות לאגודה, ניתן לבצע פעולות בתשלום וזאת בתנאי שהנך מעל גיל 18.

התשלום נעשה באמצעות מערכת סליקה מאובטחת בסטנדרטים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע. לצורך סליקת כרטיס האשראי, נעזר האתר בצדדים שלישיים, לרבות חברת "תהיל"ה" שסליקת הכרטיסים נעשים דרכם, בכפוף לתנאי השימוש שלה.

למען הסר ספק, האגודה אינה שומרת פרטי כרטיס אשראי ואין באפשרותה לשחזר פרטים אלו. יחד עם זאת, לכל הזמנה יינתן מספר אסמכתא ומספר זה ישמש את המשתמש במידה ויידרש בירור כלשהו בקשר לתשלום.

אופן השימוש באתר

המשתמש באתר מחוייב לעשות בו שימוש בהתאם לדין, כאשר קיים איסור לעשות שימוש באמצעים אוטומטיים (כגון: "רובוטים" ו/או "עכבישים" וכיוצ"ב) על מנת להעתיק את תכני האתר, למעט אם פעולה זו נעשית על מנת להציג אינפורמציה המוצגת באופן פתוח לכלל משתמשי האתר, בתוצאות של מנועי חיפוש כללי (כגון: "גוגל").

הגבלת אחריות

האתר ניתן למשתמש כמו שהוא (as is) מבלי ליתן אחריות כלשהי בקשר לתכנים המופיעים בו (לרבות תכני הפורום) ולמשתמש לא יהיו טענות כלשהו כלפי האגודה בקשר לאתר, תכניו, השירותים המוצעים בו והתאמתם למשתמש.

במקרים מסוימים עשויים להיות מוצעים למשתמש באתר הנחה ו/או הטבה ו/או הצעה ייחודית לרכישת מוצר ו/או קבלת שירות מצדדים שלישיים. פרטי ספק השירות או המוצר יופיעו באתר ובמקרה כזה האחריות בקשר למוצר ו/או לשירות, תחול על אותו צד שלישי בלבד ולאגודה לא תהא אחריות כלשהי בקשר לכך.

שיפוי

המשתמש נותן את הסכמתו לשפות את האגודה, בקשר לכל חבות משפטית, נזקים או הוצאות שיגרמו לאגודה בגין שימוש שבוצע על ידי המשתמש בניגוד לתנאי השימוש.

תמיכה

במידה והנך מעוניין לפנות לאגודה בקשר לתמיכה לגבי השימוש באתר או השירות באתר או השירות הניתן בו, באפשרותך לפנות אלינו בדוא"ל

לכתובת michalg@tarbut-hadiur.gov.il

ונשתדל להשיבכם בהקדם האפשרי. 

 

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il

הדברה ברכוש המשותף
ביטוח לבניין