חבילת שיפוץ מקיפה

האגודה לתרבות הדיור מציעה לכם חבילת שירותים מקצועיים באמצעות מהנדס/הנדסאי מוסמך. נותן השירות ילווה אתכם בכל הליך השיפוץ מתחילתו ועד סופו.

 

השירות כולל: 

  •  שירותי תכנון.
  •  הכנת כתב כמויות ומפרט טכני (מפורט הכולל את כל העבודות שיבוצעו כדוגמת: 
  • פירוק והריסה, עבודות עפר, עבודות בנייה, אינסטלציה, טיח ועוד).
  •  פיקוח הנדסי (פיקוח על) - עד קבלת תעודת גמר.
  •  עריכת הסכם התקשרות עם הקבלן הזוכה - חינם.
  •  טיפול משפטי בסרבני שיפוץ.

 

עלות השירות

  • להכנת כתב כמויות לבניין עד 13 יח"ד 900 ₪  על כל יח"ד נוספת ישולמו 100 ₪ נוספים.
  • בגין ביצוע הפיקוח יגבו 2.5% מהעלות הכוללת.
  • החזר מלא עבור כתב כמויות - בעת חתימת חוזה פיקוח בין נציגות הבית לאגודה לתרבות הדיור.

הערה: הפיקוח ינתן בתנאי שהקבלן המבצע יהיה מתוך מאגר הקבלנים של האגודה , אשר מפורסם באתר האינטרנט .

השירות ניתן ללקוחות האגודה בלבד.