תקנון מצוי/תקנון מוסכם

שאלה: 

מהו תקנון מצוי/מוסכם?

תשובה: 

תקנון מצוי הינו בררת מחדל במקום בו לא אומץ תקנון בכלל ,אוטומטית מאומץ התקנון המצוי ,הוא קיים בסוף חוק המקרקעין בתוספת ראשונה . כדי לשנות תקנון נדרש רוב של 2/3 מבעלי הדירות , יחד עם זאת מקום שהחוק דורש רוב של יותר מ- 2/3 לא ניתן לקבוע בתקנון רוב מתחת לזה, לדוגמא: 1.הרחבת דירה צריך רוב של 75% אתה לא יכול לשנות תקנון ברוב של 2/3 ולטעון שמספיק רוב של 51% כדי להרחיב דירה. 2. כמו כן לא ניתן לפתור דייר מתשלום מיסי ועד בית אלא ברוב של 100% ולא ניתן לקבוע בתקנון כי דיי ב- 51% כדי לפתור דייר מתשלום מיסי ועד בית מאחר והחוק גובר על החלטות התקנון 3. תשלום מיסי ועד הבית הינו או ע"פ נוהג או ע"פ שטח דירה וברגע שדייר אחד מבקש לשלם ע"פ שטח הרצפה של הדירה חייבים להתיישר ע"פ דרישתו ו/או שהוא ישלם ע"פ שטח רצפה בלבד. תקנון מוסכם תקנון מוסכם , הינו תקנון הינו שדיירי הבית הסכימו עליו וקבלו ברוב 2/3 ולאחר קבלתו עליהן להעבירו לרשום בלשכת רשום המקרקעין ללא העברה ללשכת הרשום אין לו תוקף . ברגע שזה מוגש ללשכת רשום המקרקעין יופיע בנסח טאבו אימוץ תקנון מוסכם . תשלום מיסי הועד לפי הנוהג או ע"פ שטח דירה וברגע שדייר אחד מבקש לשלם ע"פ שטח רצפה של הדירה חייבים להתיישר ע"פ דרשתו אלא עם כן יש הסכם מכר שקובע את גובהה התשלום, שעליו חתמו כל הצדדים. תקנון המוסכם אינו גובר על החוק .

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il