סקר מבנה לבדיקת יציבות הבניין

האגודה לתרבות הדיור  מעמידה לרשות חבריה שירות סקר מבנה לבדיקת יציבות הבניין  למבנים  משותפים ברחבי הארץ הניתן באמצעות חברת "גבי שואף" .                   

 השירות יינתן ע"י מהנדסים ובכפוף להסכם ההתקשרות שנחתם בין האגודה לבין החברה.

השירות יינתן לנציגות הבית המשותף בלבד.

עלות השירות:

2,054 ₪ עבור מבנה עד 12 יחידות דיור. עבור כל יחידת דיור נוספת במבנה (החל מהיחידה ה- 13 ומעלה) , 150 ₪ ליחידה.

לדוגמא: מבנה בעל 16 יחידות דיור מחיר הבדיקה הינו 2,654 ₪    (150*4)+2054=2,654 ₪.

המחירים הנקובים לעיל אינם כוללים מע"מ , המע"מ יתוסף למחיר בהתאם לשיעורו בעת התשלום.

את השירות ניתן להזמין דרך מוקד שירות לקוחות ארצי - 8484 *