גביית מיסי ועד בבניין חדש

שאלה: 

תשלום מיסי ועד בבניין חדש , האם דייר שטרם התאכלס משלם מיסי ועד?

תשובה: 

ממועד קבלת טופס אישור אכלוס ועד למכירת הדירה הקבלן נחשב בעלים של הדירה מכח סעיף 58 ולכן עליו לשלם את מיסי ועד הבית. ממועד מסירת החזקה (לא חתימת החוזה) הרוכש מחוייב לשלם את מיסי ועד הבית הואיל והוא הופך להיות הבעלים של הדירה, גם אם טרם נכנס להתגורר בדירה בפועל.

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il