אמצעי תשלום

אצלנו, אתם בוחרים את הדרך הנוחה ביותר עבורכם, לשלם את דמי החברות!

1. תשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (הו"ק)

  באמצעי תשלום זה תינתן הנחה וחשבונכם יחויב בסכום של 29 ש"ח ליח"ד, לשנה בלבד ובפריסה של עד 3 תשלומים (בהתאם לכמות יח"ד).
   את אישור הקמת ההרשאה ע”י הבנק, יש להעביר למייל moked@tarbut-hadiur.gov.il או לפקס 03-5631834.

2.  תשלום באמצעות כרטיס אשראי -  התעריף הינו  31 ש"ח, ליח"ד, לשנה ובפריסה של עד 4 תשלומים (בהתאם לכמות יח"ד).
     ניתן לבצע את התשלום באופן עצמאי בלינק: https://ecom.gov.il/voucherspa/input/173?clear=true או באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטלפון 8484*.

     א. לאחר תשלום החברות, תונפק עבור המשלם קבלה על שמו הפרטי, בה יצוין - “תשלום עבור דמי חבר לאגודה לתרבות הדיור".

     ב.  נציגות הבית תציין בדוח החודשי, כי מדובר בתשלום דמי החברות השנתי לאגודה לתרבות הדיור.

     ג. הואיל ומדובר בקופה ציבורית, ההחזר למשלם, (נציג הוועד או מי שאושר על ידו) יהיה באמצעות שיק ו/או העברה בנקאית כדי שיהיה רישום מסודר על כך.
 

3. תשלום באמצעות מעטפת תגוביינא - התעריף 31 ש"ח ליח"ד, לשנה במעטפת התגוביינא המצורפת תוכלו לשלוח את שובר דמי החברות בצרוף שיק לפקודת:
    “האגודה לתרבות הדיור בלבד" והקבלה, תשלח אליכם בדואר אלקטרוני או בדואר ישראל (במידה ולא ציינתם כתובת דוא"ל).

4. העברה בנקאית - התעריף הינו 31 ש"ח ליח"ד, לשנה. דרך הבנקים המצוינים -

  •     בנק לאומי (10) סניף 837 ח-ן 34618/26
  •     בנק הפועלים (12) סניף 617 ח-ן 665540
  •     בנק דיסקונט (11) סניף 34 ח-ן 1799896
  •     בנק מזרחי (20) סניף 514 ח-ן 201463
  •     בנק הבינלאומי (31) סניף 35 ח-ן 243027
  •     בנק הדואר (9) סניף 1 ח-ן 8620251

(הערה: יש לציין בהעברה מס' חבר ולשלוח את אישור העברה לדוא"ל: moked@tarbut-hadiur.gov.il )
הקבלה, תשלח אליכם בדואר אלקטרוני או בדואר ישראל (במידה ולא ציינתם כתובת דוא"ל).

5תשלום בבנק - התעריף הינו 31 ש"ח ליח"ד, לשנה באמצעות שובר תשלום שנשלח אליכם בדואר.