אמצעי תשלום

אצלנו, אתם ממשיכים לבחור את הדרך הנוחה ביותר עבורכם, לשלם את דמי החברות!

 

1. תשלום באמצעות הוראת קבע

באמצעי תשלום זה תינתן הנחה וחשבונכם יחויב בסכום של 29 ש"ח ליח"ד, לשנה בלבד ובפריסה של עד 3 תשלומים. את שובר התשלום, כשהוא מאושר ע”י הבנק, יש להעביר "למערך החברים באגודה" לפקס שמספרו: 03-5631834.

2.  תשלום באמצעות כרטיס אשראי -  התעריף הינו  31 ש"ח, ליח"ד, לשנה בלבד ובפריסה של עד 4 תשלומים.

     א. לאחר תשלום החברות, תונפק עבור המשלם קבלה על שמו הפרטי, בה יצוין - “תשלום עבור דמי חבר לאגודה לתרבות הדיור".

     ב.  נציגות הבית תציין בדוח החודשי, כי מדובר בתשלום דמי החברות השנתי לאגודה לתרבות הדיור.

     ג. הואיל ומדובר בקופה ציבורית, ההחזר למשלם, (נציג הוועד או מי שאושר על ידו) יהיה באמצעות שיק ו/או העברה בנקאית כדי שיהיה רישום מסודר על כך.
 

3. תשלום באמצעות מעטפת תגוביינא - התעריף 31 ש"ח ליח"ד, לשנה במעטפת התגוביינא המצורפת תוכלו לשלוח את שובר דמי החברות בצרוף שיק לפקודת: “האגודה לתרבות הדיור בלבד" והקבלה, כשהיא חתומה, תשלח אליכם חזרה בדואר.

4. העברה בנקאית - התעריף הינו 31 ש"ח ליח"ד, לשנה. דרך הבנקים המצויינים -

  • בנק לאומי סניף 837 ח-ן 34618/26
  • בנק הפועלים סניף 617 ח-ן 665540
  • בנק דיסקונט סניף 34 ח-ן 1799896
  • בנק מזרחי סניף 514 ח-ן 201463
  • בנק הבינלאומי סניף 110 ח-ן 243027
  • בנק הדואר חשבון מס' 8-62025-1

(הערה: יש לציין מס' חבר ולשלוח את אישור העברה לדוא"ל: moked@tarbut-hadiur.gov.il )

4. תשלום בבנק - התעריף הינו 31 ש"ח ליח"ד, לשנה , באמצעות שובר התשלום המצורף.

5. תשלום באינטרנט - התעריף הינו 31 ש"ח ליח"ד לשנה, תשלום באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט של האגודה שכתובתו: www.tarbut-hadiur.gov.il