מטרות האגודה

א. החדרת המודעות ודרכי פעולה לשמירה על הרכוש המשותף.

 

ב. טיפוח החיים בבית המשותף.

 

ג. הדרכה וניהול תקין של ענייני הבית המשותף ויצירת מערכת שכנות נאותה.

 

ד. לפעול בכל סמכות שהיא בכל הזמנים עפ"י הנחיות משרדי הממשלה לרבות משרד הבינוי והשיכון, לשיפוץ, פיתוח, שיקום והעלאת תרבות הדיור בכל רחבי הארץ לרבות פרויקט שיקום שכונות וכיוצא באלה.

 

ה. לפעול בכל מטרה חוקית אחרת במסגרת החוק ו/או מטרות האגודה.

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il

שירות הדברה לרכוש משוף ולדירות פרטיות *8484
ביטוח לבניין