תשלום מיסי ועד

שאלה: 

כיצד מחושב סכום מיסי הועד?

תשובה: 

סעיף 58 לחוק קובע 2 אפשרויות לתשלום מיסי ועד הבית 1. ע"פ שטח רצפה של הדירה 2. תשלום שוויוני לכל דייר 3. יחד עם זאת ברגע שדייר אחד מבקש לשלם ע"פ שטח הרצפה כולם חייבים לעבור לתשלום לפי שטח הדירה. 4. הנוסחה: שטח הדירהX( ללא הצמדות ) הוצאות כלליות חודשיות /סה"כ שטח הדירות כלל הבניין ללא הצמדות

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il