פתיחת חשבון בנק לועד בית

שאלה: 

האם חייב לפתוח חשבון בנק ?

תשובה: 

כן, לפי תקנה 16 קיימת חובה לפתוח חשבון בנק לבית המשותף, יש לגשת לבנק עם פרוטוקול אסיפה הכללית המציין מי הוועד הנבחר לנהל את הבית המשותף.

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il