התפטרות מתפקיד הועד

שאלה: 

האם מותר לי לעזוב את תפקידי כוועד הבית ?

תשובה: 

1. לא ניתן להתפטר מתפקידך כוועד בית ולעזוב את התפקיד ללא מסירה מסודרת של הקופה ותיק ועד הבית , אם אין מי שרוצה לקבל את תפקיד ועד הבית ניתן לפנות למפקח על הבית המשותף . 2. יש להודיע על כינוס אסיפת דיירים שעל סדר היום החלפת ועד הבית במידה ואין מועמד לבחירה ולפעול ע"פ הוראה סעיף 66 המציין כי ניתן למנות ועד בית בשכר . 3. לבקש מאסיפה למנות חברת ניהול ברוב של 66% כלל דיירי הבית. 4. במידה ואין הסכמה יש לפנות למפקח על הבית המשותף להגשת תביעה.

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il