הנחיות לבניית סוכה בבית המשותף

24.08.21

כללי

בפרוס עלינו חג הסוכות להלן מספר הנחיות לבניית סוכה ברכוש המשותף :   

  • סוכה הינה מבנה זמני ולכן מותר לבנותה ברכוש המשותף.
  • חובה לפרק את הסוכה בתום חג הסוכות ובהקדם.
  • הסוכה הינה מבנה ארעי ולכן אין צורך בקבלת היתר
  • הקמת סוכה אינה מהווה מטרד לדיירי הבית המשותף

סוכה במרפסת

אין מניעה לבנות סוכה במרפסת , יש לדאוג כמובן שתהא כשרה.

סוכה בחנייה

בעל חנייה פרטית רשאי לבנות ע"ג החנייה סוכה ואף רשאי לתת את החנייה הפרטית שלו לבעל דירה אחר לבנות סוכה.

לגבי החנייה המשותפת יש לקבל הסכמה של האסיפה הכללית לצורך בניית סוכה בחנייה המשותפת ברוב קולות של משתתפי האסיפה.

מאחר ואנו בזמן מגפת הקורונה ניתן לקיים את האסיפה הכללית בזום או ב-whatsapp.

סוכה על הגג

אין מניעה לבנות!

צריך רק לבדוק שאין שימוש אחר למקום זה ,כגון: קולטים, דודים וכו' , במקרה שכזה לא ניתן לבנות סוכה , יש לדאוג כי אין סכנה בטיחותית לאפשרויות של נפילה מהגג.

סוכה בגינה

אין מניעה חוקית!

אולם רצוי שלא, שכן הדבר פוגע בצמחי הגינה.

יחד עם זאת אם יש התחייבות של בונה הסוכה (רצוי התחייבות בכתב) להחזיר את המצב לקדמותו כולל שתילת צמחים מחדש, אין מניעה לבניית הסוכה.

 במידה והסוכה מוקמת על הדשא , חייב בונה הסוכה להחזיר המצב לקדמותו.

רע"א (רשות ערעור אזרחי) 8834/12

בעניין מעגן נגד מרסה ואחרים , קבע בית המשפט העליון מפי השופט דנציגר כי ניתן לבנות סוכה בחצר המשותפת ואין הדבר מהווה מטרד לדיירי הבית כך שלא תתקבלנה טענות של מטרד.