חדשות ועדכונים

נמצאו 74 ידיעות
ההרצאות של חודש הבית המשותף
04.06.24
מצ"ב הקלטת ההרצאה + מצגת + מסמכים נוספים שהבטחנו לכם (שדוברו בהרצאה) https://youtu.be/HfkhMnVTCjw
אסיפות וועד ו/או אסיפות כלליות באמצעות אפליקציית ה- ZOOM או ה- WhatsApp.
25.10.23
לאור מצב החירום, ניתן לקיים אסיפות וועד ו/או אסיפות כלליות באמצעות אפליקציית ה- ZOOM או ה- WhatsApp. יש להודיע על כינוס האסיפה 5 ימים לפני מועד האסיפה. הנחייה זו תהיה בתוקף כל עוד מצב החירום נמשך. כולי תקווה שנדע ימים טובים לעם ישראל. ביחד ננצח!
התוכנה לניהול ועד הבית
23.11.22
חברים יקרים, עברנו לאימות כפול בעת כניסה לתוכנת ועד הבית , המערכת תשלח SMS לנייד למי שמוגדר כיו"ר הועד במערכת שלנו ואותו נדרש להזין בעת הכניסה . לקישור לתוכנה לניהול ועד הבית - : http://vaad.tarbut-hadiur.gov.il/Default.aspx?set=9:1 דברי הסבר לשימוש בתוכנה: https://www.tarbut-hadiur.gov.il/content/1146
סדנה לוועדי בתים בעפולה
כנס וועדי בתים בעפולה
21.10.21
השבוע קיימנו בעפולה כנס וועדי בתים עירוני בחסות ובנוכחות ראש העיר מר אבי אלקבץ, במעמד, מנכ"ל האגודה לתרבות הדיור מר ראובן צדוק, מר אורן אקיקוס, עוזר ראש העיר ומנהל לשכת פניות הציבור ועו״ד סמי ישראל, היועץ המשפטי של האגודה לתרבות הדיור. אנחנו מקיימים בעפולה סדנא מרתקת וחשובה בת 3 מפגשים בנושא חוק המקרקעין והחיים בבית המשותף. אלפי תודות לעשרות המשתתפים וכמובן לרוח החיה של המיזם, מנהלת סניף האגודה בעפולה, הגב׳ אירנה בר.
הלכות שמיטה בבית המשותף
24.08.21
שנת השמיטה מתקרבת ובאה עלינו לטובה, וכידוע מצות שמיטת קרקעות נוהגת גם בזמן הזה וצריך להשבית את כל עבודות הקרקע. וחכמים התירו מקצת עבודות בקרקע כדי שלא יפסדו העצים. להלן נביא כמה דינים לשנת השמיטה הנוהגים בבנין המשותף. מצות שמיטת קרקעות נוהגת בין בקרקע פרטית ובין בקרקע של שותפין, ובעלי הקרקע מצווין להשבית את הקרקע ולא לעבוד בה. יש מלאכות שאסורות מהתורה (אפילו ששביעית נוהגת בזמן הזה מדרבנן) כגון נטיעה וזריעה זמירה וקצירה, ואפילו אם עושה כן להציל את העץ וכן הברכה והרכבה. אבל חכמים התירו מקצת מלאכות על מנת להעמיד את העצים שלא יבלו או ימותו. (ראה רמב"ם ריש הלכות שמיטה) עציצים או שתילים בגינה של נוי מותר לגזום או להשקות אותם על מנת שלא יבלו, ובדרך כלל אין הנקיון וגיזום צריך להם, ויכול להמתין עד אחר שנת השמיטה. ויש מתירים לעשות גיזום הנועד ליופי כמו גדר חי שקוצרים אותו יפה, אבל לא על מנת שיצמיח. (וראוי להערך קודם ראש השנה בהכנות לשנת השמיטה, כדי למנוע עשית מלאכות.) חצר או גינה בבנין בתים משותפים הגדלים בהם עצי נוי או פרי, כל מקום שיש נזק לעצים שיפסדו ולא יוכלו לצמוח שוב יכול לעשות בהם מלאכות דרבנן, והוא הדין היכן שיש ספק אם יהיה נזק או אם יפסדו העצים. (עיין חזו"א שביעית סימן טז ס"ק יד) היכן שעבודת הגינון בחצר הבנין בבתים משותפים מצריך עבודה וטיפול רב בעצים והשתילים, ראוי להתייעץ בענין הטיפול בעצים בשנת השמיטה על ידי אגרונום או מי שמבין בגידול עצים ופרחים ונאמן לענין זה. (כמבואר לגבי חילול שבת לפיקוח נפש עיין במשנה ברורה סימן שכח ס"ק ה, וכן בענין אכילה ביום הכיפורים בשו"ע סימן תריח סעיף א ובביאור הלכה שם.) עציץ שאינו נקוב הצומח באדנית קשיחה ואטומה, אם הינה עומדת בקרקע הבית או בלובי הבנין, ודפנותיו עשויים מחומר אטום שאינו יכול שיצאו ממנו שורשיו לקרקע, יש מקילים לעשות בעציץ זה כל המלאכות בשנת השמיטה. ומן הראוי לקיים בשנת השמיטה גם בעציצים אלו דיני שמיטה. בנין משותף שרוב הדיירים אינם שומרים על שביתת הקרקע בשנה השביעית, דייר השומר מצוות השותף בבנין זה ובקרקע המשותפת, צריך לכתחילה להפקיר בפני שלושה אנשים את חלקו בקרקע. ויאמר שאינו מעונין בשיתוף בקרקע זו בשנת השמיטה וכל דבר שנעשה בקרקע נעשה שלא ברצונו, ואף אשה השותפה בקרקע צריכה לעשות כן. (עיין שו"ע או"ח סימן רמו סעיף ג לגבי בהמת ישראל שאצל הגוי בשבת יכול הישראל להפקירה כדי להנצל מאיסור תורה. והרמ"א כתב שמפקירה לפני שלושה בני אדם כדין שאר הפקר, ואין חשש שאדם אחר יזכה בה, דודאי אין כוונתו להפקיר אלא כדי להוריד מעליו איסור שבת. והוא הדין בשנת השמיטה אפילו שמפקיר חלקו בקרקע אף אחד לא יקח לו את הקרקע, מכיון שמפקיר רק כדי להמנע מהאיסור עבודה בקרקע בשמיטה. וראה עוד במנחת שלמה סימן נא אות ג, ובספר דיני שביעית השלם פרק יא סעיף כה-כז. ובספר מעדני ארץ סימן יג אות טו כתב שאם המלאכות הנעשים רק מלאכות דרבנן אין צריך להפקיר) התשלום לועד הבית מתחלק בין היתר לכל צורכי הבנין, כגון נקיון ושימוש חשמל ומים ובין היתר להוצאות הגינון. מכיון שהתשלום לגינון הוא מועט ונבלע בשאר תשלום הוצאות הבנין, יכול הדייר לציין בזמן התשלום לועד הבית, כי תשלום דמי ועד הבית שלו (מבלי להפחית את כספי תשלום ועד הבית) מיועד לשאר צרכי הבנין כמו נקיון ושאר אחזקות הבנין, כדי שלא יהיה מסייע לעבירה על ידי תשלום זה בעבודה בגינה בשנת השמיטה. בברכת "וציוויתי לכם את ברכתי" הרב עמנואל איפרגן
הנחיות לבניית סוכה בבית המשותף
הנחיות לבניית סוכה בבית המשותף
24.08.21
כללי בפרוס עלינו חג הסוכות להלן מספר הנחיות לבניית סוכה ברכוש המשותף : סוכה הינה מבנה זמני ולכן מותר לבנותה ברכוש המשותף. חובה לפרק את הסוכה בתום חג הסוכות ובהקדם. הסוכה הינה מבנה ארעי ולכן אין צורך בקבלת היתר הקמת סוכה אינה מהווה מטרד לדיירי הבית המשותף סוכה במרפסת אין מניעה לבנות סוכה במרפסת , יש לדאוג כמובן שתהא כשרה. סוכה בחנייה בעל חנייה פרטית רשאי לבנות ע"ג החנייה סוכה ואף רשאי לתת את החנייה הפרטית שלו לבעל דירה אחר לבנות סוכה. לגבי החנייה המשותפת יש לקבל הסכמה של האסיפה הכללית לצורך בניית סוכה בחנייה המשותפת ברוב קולות של משתתפי האסיפה. מאחר ואנו בזמן מגפת הקורונה ניתן לקיים את האסיפה הכללית בזום או ב-whatsapp. סוכה על הגג אין מניעה לבנות! צריך רק לבדוק שאין שימוש אחר למקום זה ,כגון: קולטים, דודים וכו' , במקרה שכזה לא ניתן לבנות סוכה , יש לדאוג כי אין סכנה בטיחותית לאפשרויות של נפילה מהגג. סוכה בגינה אין מניעה חוקית! אולם רצוי שלא, שכן הדבר פוגע בצמחי הגינה. יחד עם זאת אם יש התחייבות של בונה הסוכה (רצוי התחייבות בכתב) להחזיר את המצב לקדמותו כולל שתילת צמחים מחדש, אין מניעה לבניית הסוכה. במידה והסוכה מוקמת על הדשא , חייב בונה הסוכה להחזיר המצב לקדמותו. רע"א (רשות ערעור אזרחי) 8834/12 בעניין מעגן נגד מרסה ואחרים , קבע בית המשפט העליון מפי השופט דנציגר כי ניתן לבנות סוכה בחצר המשותפת ואין הדבר מהווה מטרד לדיירי הבית כך שלא תתקבלנה טענות של מטרד.

עמודים