חדשות ועדכונים

נמצאו 71 ידיעות
קורס החייאה ועזרה ראשונה בסניף תרבות הדיור נשר
קורס החייאה ועזרה ראשונה לוועדי בתים בנשר
22.06.21
הסניף המקומי של האגודה לתרבות הדיור בנשר קיים קורס החייאה ועזרה ראשונה ללא עלות עבור וועדי בתים המתגוררים בבתים המשותפים וחברי האגודה. הקורס בוצע ע"י מד"א בתאריכים 21-22.6 בין השעות 17:00-21:00 , ונערך בהיכל התרבות נשר באולם הקפיטריה. ההכשרה כללה בין היתר: טיפול בדום לב, התקף לב, החייאה, שימוש בדפיברילטור, טיפול בחנק אצל תינוקות ילדים ומבוגרים, טיפול במצבי חירום כמו עילפון, סכרת, אלרגיות, הרעלות, טיפול בשטפי דם, שברים, כוויות, שימוש במזרק אפיפן. כמו כן בוצעו תרגילים וסימולציות. טרז כהן, מנהלת הסניף המקומי: "בהשראת שבוע חרום 360 שנערך ברשות המקומית בנשר, מצאתי לנכון ליזום קורס כל כך הכרחי ולהעניק לחברי האגודה את הידע, והיכולת להגיש עזרה ראשונה במקרי הצורך, וכך גם להציל חיים". ראובן צדוק, מנכ"ל האגודה לתרבות הדיור: "אנו רואים חשיבות גדולה בקיום פעילות שכזו שמטרתה להכשיר את הדיירים להעניק טיפול עזרה ראשונה בעת הצורך ומזמינים את כל וועדי הבתים וחברי האגודה להירשם. הסניף המקומי מקיים פעילות ענפה למען חברי האגודה בתחומים שונים ומגוונים, הן החברתיים והן הפיזיים. אני מודה למנכ"ל העיריה, צחי שומרוני, לממונה מחוז צפון באגודה לתרבות הדיור, ולמנהלת הסניף המקומי, טרז כהן, שתרמו לקיום הקורס המעניק כלים וידע בסיסי בהצלת חיים."
ביטוח לבניינים משותפים
ביטוח לרכוש המשותף
08.03.21
אני שמח לבשר לכם, כי ביום חמישי 04.03.2021 נחתם הסכם שיתוף פעולה בין חברת "הפניקס חברה לבטוח בע"מ" לבין האגודה לתרבות הדיור למתן כיסוי ביטוחי לרכוש המשותף ללקוחות האגודה בלבד . "בר עוז המרכז לביטוח" תייצג את חברת הפניקס במתן השירותים לחברי האגודה. מועד תחילת ההתקשרות עם חברת הביטוח והסוכנות הוא 07.03.2021. פניות לקבלת הצעה לביטוח תתקבלנה במוקד הארצי של האגודה בלבד בערוצים הבאים: טלפון- 8484* ימים א'- ה' בין השעות 08:00-16:00 מייל- bituach@tarbut-hadiur.gov.il לידיעתכם, ישנם 4 ביטוחים עיקריים שמיועדים לביטוח בית משותף: 1. ביטוח צד ג': מכסה מקרה בו דייר או אורח או רכוש פרטי נפגעים כתוצאה מהרכוש המשותף בגלל רשלנות כלשהי של הבניין ותובעים את הבניין. למשל, אני הגעתי לבניין לבקר חבר, היה בור פתוח/מעקה שבור/בלטה עקומה, נפלתי ונפגעתי כתוצאה מזה, הבניין חשוף לתביעה ממני, ביטוח צד ג' יכסה. תביעות צד ג' יכולות להיות אלפי שקלים ואף מאות אלפי שקלים. 2. ביטוח חברי ועד: הרחבה לביטוח צד ג', מהות הכיסוי דומה אולם שבמקרה של ביטוח חברי ועד הטענה לרשלנות היא כלפי חבר הועד ותובעים אותו באופן אישי. חשוב להבין זה לא מכסה מקרים כמו הוצאות דיבה, לשון הרע, סכסוכי שכנים, ענייני תקציב הועד וכו', אלא כיסוי הוא כפי שהוסבר לעניין צד ג'. 3. ביטוח חבות מעבידים: מכסה מקרה בו עובד שהבניין מעסיק נפגע כתוצאה מעבודתו בבניין ויש רשלנות של הבניין הביטוח חבות מעבידים יכסה. למשל, הועד סיפק למנקה של הבניין סולם לנקות מראה בלובי, הסולם היה לא תקין ואותו עובד נפל ונפגע, הבניין חשוף לתביעה וביטוח חבות מעבידים יגן על הבניין. 4. ביטוח מבנה: מכסה את החלקים המשותפים של הבניין (חדר מדרגות, מעלית, לובי, חדר אשפה, חנייה וכו' וכו') לנזקים שייגרמו לרכוש המשותף כתוצאה מאחד מהסיכונים שמבוטחים כגון שריפה, פיצוץ גז, נזק צנרת, נזק סערה/סופה, רעידת אדמה ועוד. למשל אם מחר פורצת שריפה בבניין ונגרם נזק של 500,000 ₪ ולבניין אין ביטוח מבנה אז הדיירים יצטרכו לגייס את הסכום כדי לשקם את הרכוש המשותף. שלכם, ראובן צדוק, מנכ"ל
מכרז פומבי מס' 2021/2 לפיתוח תוכנה ואפליקציה לניהול ועד הבית
25.02.21
האגודה לתרבות הדיור )ע"ר( )להלן: "האגודה"(, מזמינה בזאת חברות להגיש הצעות לפיתוח תוכנה ואפליקציה לניהול ועד הבית עבור לקוחות האגודה, והכל כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו. מסמכי המכרז יהיו זמינים להורדה מאתר האגודה בכתובת il.gov.hadiur-tarbut.www החל מיום שישי ה-2021.2.26 . 1 .לקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות לאגודה במייל .13:00 :בשעה 18.3.2021-ה' ה מיום יאוחר לא עד michrazim@tarbut-hadiur.gov.il 2 .את ההצעות יש להגיש ידנית בלבד, לתיבת המכרזים של האגודה, במשרדי האגודה הנמצאים בדרך העצמאות 40 ,יהוד-מונסון, בניין "טופ-רסקו", קומה 5 וזאת עד ליום ה' ה-2021.4.8 בשעה: 00:12 .הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים במועד ובשעה האמורה לא תידון. הבאתן של הצעות לתיבת המכרזים תהא באחריות המציעים בלבד. 3 .האגודה תהא רשאית לערוך שינויים במועדים שנקבעו במכרז זה, כל עוד לא חלף המועד להגשת ההצעות. הודעה בעניין זה תימסר לכל המשתתפים במכרז, בהתאם לפרטים שמסרו. 4 .למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ההוראות המחייבות לעניין המכרז הן ההוראות הקבועות במסמכי המכרז והן גוברות על המידע אשר הובא בהודעה זו. למכרז לחץ
"חידוד הנחיות להשבתת מעלית בגין ליקויים בטיחותיים"
"חידוד הנחיות להשבתת מעלית בגין ליקויים בטיחותיים"
07.12.20
"חידוד הנחיות להשבתת מעלית בגין ליקויים בטיחותיים" - לחץ
הלונדע הפתיע
11.11.20
כיוונים הלונדע ותרבות הדיור מצאו פתרון יצירתי ומקסים למען ילדי באר שבע כובש את השכונות : הלונדע הפתיע, יצא לשטח לשכונות יחד עם תרבות הדיור והפעיל את ילדי שכונת נווה זאב במגוון משחקי חשיבה, יצירתיות ולמידה.. התגובות מצד הילדים נלהבות, וההורים מלאי נחת. https://www.facebook.com/105385629507807/posts/3667846139928387/?sfnsn=mo
בקשה לקבלת מידע (RFI)
05.11.20
בקשה לקבלת מידע ( RFI ) בנוגע להקמת מאגר בעלי מקצוע למתן שירותים לוועדי בתים משותפים ולדיירים החברים באגודה לתרבות הדיור לעיון במכרז לחץ

עמודים