מצלמות אבטחה

שאלה: 

מי זכאי לצפות ? ומהו הרוב הדרוש להתקנת מצלמות ?

תשובה: 

מי שזכאי לצפות זה ועד הבית או ממלא מקומו במידה ונגרם נזק לדייר מסוים זכאי הוא לפנות לוועד ולבדוק את הרצועה הספציפית ע"מ לתת מידע לניזוק . הדייר המבקש לצפות במצלמות אבטחה רשאי לעשות זאת אך ורק בנוכחות ועד הבית בכל מקרה במידה שגורם חיצוני פונה כמו משטרת ישראל , שב"כ לא ניתן לצפות רק עם צו בית המשפט!!! כמובן שצריך הסכמה של 75% להקמת מצלמות ושילוט המתריע כי קיימות מצלמות במעגל סגור.

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il