כיצד מתמודדים עם סרבני תשלום בבית המשותף ?

שאלה: 

האם החובה שלם מיסי ועד בית היא חובה על פי חוק ?

תשובה: 

סעיף 58 בחוק המקרקעין מחייב מפורשות את כל בעלי הדירות לשאת בהוצאות הדרושות לאחזקת הרכוש המשותף. במידה ובעלי הדירות לא משלמים את חובם לוועד הבית, ניתן יהיה להסתייע בשירותי סניף האגודה המקומי בעיר מגוריכם אשר ישלח מכתב התראה לסרבני התשלום. במידה ויעמדו בסירובם, רשאית נציגות הבית לתבוע את חוב הסרבנים אצל המפקח/ת על רישום המקרקעין, שהינו הסמכות השיפוטית הדנה בסכסוכי שכנים בבתים משותפים. ככל ועדיין הנכם מתמודדים אל מול בעלי דירות סרבני תשלום, במסגרת השרות שמעניקה האגודה לתרבות הדיור, באפשרותכם להסתייע בשירות ייצוג משפטי וכל זאת בתעריף מוזל.

תחום: 

שאלות בנוגע לסרבני תשלום

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il