ביטוחים לרכוש המשותף

"בר עוז המרכז לביטוח" תייצג את חברת הפניקס במתן השירותים לחברי האגודה.

 

פניות לקבלת הצעה לביטוח תתקבלנה במוקד הארצי של האגודה בלבד בערוצים הבאים:

טלפון- 8484* ימים א'- ה' בין השעות 08:00-16:00

מייל- bituach@tarbut-hadiur.gov.il

 

לידיעתכם, ישנם 4 ביטוחים עיקריים שמיועדים לביטוח בית משותף:

 

1. ביטוח צד ג':

מכסה מקרה בו דייר או אורח או רכוש פרטי נפגעים כתוצאה מהרכוש המשותף בגלל רשלנות כלשהי של הבניין ותובעים את הבניין.

למשל, אני הגעתי לבניין לבקר חבר, היה בור פתוח/מעקה שבור/בלטה עקומה, נפלתי ונפגעתי כתוצאה מזה, הבניין חשוף לתביעה ממני, ביטוח צד ג' יכסה.

תביעות צד ג' יכולות להיות אלפי שקלים ואף מאות אלפי שקלים.

 

2. ביטוח חברי ועד:

הרחבה לביטוח צד ג', מהות הכיסוי דומה אולם שבמקרה של ביטוח חברי ועד הטענה לרשלנות היא כלפי חבר הועד ותובעים אותו באופן אישי.

חשוב להבין זה לא מכסה מקרים כמו הוצאות דיבה, לשון הרע, סכסוכי שכנים, ענייני תקציב הועד וכו', אלא כיסוי הוא כפי שהוסבר לעניין צד ג'.

 

3. ביטוח חבות מעבידים:

מכסה מקרה בו עובד שהבניין מעסיק נפגע כתוצאה מעבודתו בבניין ויש רשלנות של הבניין הביטוח חבות מעבידים יכסה.

למשל, הועד סיפק למנקה של הבניין סולם לנקות מראה בלובי, הסולם היה לא תקין ואותו עובד נפל ונפגע, הבניין חשוף לתביעה וביטוח חבות מעבידים יגן על הבניין.

 

4. ביטוח מבנה:

מכסה את החלקים המשותפים של הבניין (חדר מדרגות, מעלית, לובי, חדר אשפה, חנייה וכו' וכו') לנזקים שייגרמו לרכוש המשותף כתוצאה מאחד מהסיכונים שמבוטחים כגון שריפה, פיצוץ גז, נזק צנרת, נזק סערה/סופה, רעידת אדמה ועוד.

למשל אם מחר פורצת שריפה בבניין ונגרם נזק של 500,000 ₪ ולבניין אין ביטוח מבנה אז הדיירים יצטרכו לגייס את הסכום כדי לשקם את הרכוש המשותף.

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il

שירות הדברה לרכוש משוף ולדירות פרטיות *8484
ביטוח לבניין