באר יעקב
מס' הסניף:
מחוז:
מנהל/ת הסניף:
אושרת אמיר
כתובת:
ז'בוטינסקי 1 באר יעקב 7035001
טלפון:
08-9785320
פקס:
דוא"ל:
מועדי קבלת קהל:

ימים: 

ב
ד
08:00-13:00 אחה"צ בתיאום מראש
מועדי קבלת קהל:
ימים
ב, ד
:
08:00-13:00 אחה"צ בתיאום מראש

האגודה לתרבות הדיור שואפת לסייע ביצירת מערכת יחסי שכנות נאותה בין דיירים, פועלת להסדיר וליישב מחלוקות שונות  על רקע המגורים בבית המשותף, ופועלת להעמקת התודעה לשמירת הבית ולטיפוח סביבתו.
האגודה פועלת ליידוע הציבור אודות דרכי פעולה לשמירה על הרכוש המשותף בבית, ומציעה הדרכה בניהול תקין של ענייני הבית המשותף.

 • ייעוץ והדרכה בניהול הרכוש המשותף. 
 • סל ביטוחים לרכוש המשותף
 • הספקת חומרי עזר לניהול הרכוש המשותף הכוללים: פנקסי קבלות, דו"ח הוצאות והכנסות שנתיות, ידיעון וכרזות לבית המשותף.
 • ייעוץ משפטי – בתחומי סמכותה השיפוטית של המפקחת על רישום המקרקעין וכן הכנת כתבי תביעה.
 • ייעוץ הנדסי.
 • ייעוץ אדריכלי – בנושאים הקשורים ברכוש המשותף.
 • ייעוץ לגינון.
 • שנת בדק לבניינים חדשים
 • יעוץ שמאי – שרות זה ניתן בתעריף מוזל,לשומה מפורטת שקבילה בבית משפט.
 • בדיקת תקינות מערכת חשמל ברכוש המשותף  
 • שרותי הדברה.

מנהלת הסניף : גב' אושרת אמיר