"חידוד הנחיות להשבתת מעלית בגין ליקויים בטיחותיים"

07.12.20

"חידוד הנחיות להשבתת מעלית בגין ליקויים בטיחותיים" - לחץ