מכרזים

בקשה להקמת מאגר בעלי מקצוע - לחץ 

למכרז ביטוח לאגודה - לחץ

במכרז הדברות והרחקת יונים זכה "אלי כהן הדברות"

להארכת מכרז ביטוח 3-20 - לחץ

 

המענה לשאלות הבהרה למכרז 5-2020   - לחץ

למכרז פומבי מס' 05/2020 הכנת תוכנית אסטרטגית עבור האגודה לתרבות הדיור - לחץ