מכרזים

מכרז 02/2019 - למתן כיסוי ביטוחי ושירותי ביטוח שוטפים לנציגות הבית המשותף, חברי נציגות הבית המשותף ולבעלי הדירות בבית המשותף, החברים באגודה לתרבות הדיור.

מסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון ולאיסוף במשרדי האגודה המצויים ברחוב העצמאות 40 יהוד, קומה 5 החל מיום א', 10.02.2019  ועד יום א', 28.02.2019 בין השעות 10:00-15:00. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של האגודה בלחיצה על לינק.

מסמכי המכרז.