מכרזים

למכרז ביטוח לאגודה - לחץ

למכרז הדברות והרחקת יונים  - לחץ

מענה לשאלות הבהרה – מכרז הדברה והרחקת יונים 4-20  - לחץ

להארכת מכרז ביטוח 3-20 - לחץ

 

 

המענה לשאלות הבהרה למכרז 5-2020   - לחץ

למכרז פומבי מס' 05/2020 הכנת תוכנית אסטרטגית עבור האגודה לתרבות הדיור - לחץ