מכרזים

קול קורא להרחבת מאגר הקבלנים

http://www.tarbut-hadiur.gov.il/content/20444