ייעוץ אדריכלי

כדי לשפר את איכות חייכם, מעמידה האגודה לרשותכם ייעוץ מקצועי חינם, מאדריכלים מוסמכים, בנושאים הבאים: ייעוץ והדרכה להקמת מעלית ייעוץ להרחבות ותוספות בניה ייעוץ לביצוע שינויים ברכוש המשותף ייעוץ להרחבת הלובי ייעוץ לביצוע כניסה נוספת בבניין ועוד. חוות דעתו של היועץ, תינתן בכתב לנציגות הבית. עבור הזמנת ייעוץ נוסף במהלך השנה ייגבה סכום סמלי של 250 ₪.