טפסים שימושיים

האגודה לתרבות הדיור מעמידה לשירותכם מאגר טפסים שימושיים לרבות טפסים הנדרשים לניהול הבית המשותף, טפסים בעלי מידע כללי, טפסים הנדרשים להגשת בקשה לממונה על חופש המידע, וכיוצ"ב.

הטפסים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם ברשת האינטרנט- קובץ התקנה .

שמחים לעמוד לרשותכם.

לרשימת הטפסים:

טופס 1 - דוח מאזן חצי שנתי 

טופס 2 - הוצאות הכנסות 

טופס 3 - אסיפת דיירים שלא מן המניין

טופס 4 - פרוטוקול אסיפת דיירים

טופס 5 - הודעה על אסיפת דיירים

טופס 5 - בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע - אגודה לתרבות הדיור

טופס 6 - בקשה לביטול רצף חברות באגודה

טופס 7 - מכתב התראה לתשלום מיסי ועד

טופס 8 - משוב

טופס 9 - פניה לנציגות הבית