ייעוץ משפטי

שירותי מידע וייעוץ משפטי, ניתן בכל סניפי האגודה באמצעות עו"ד המתמחים בדיני המקרקעין והבתים המשותפים בנושאים הבאים:
הזכויות והחובות של הדיירים והנציגות בבית המשותף.

טיפול בסכסוכים הקשורים לרכוש המשותף.

טיפול בסרבני תשלום.

עריכת כתבי הגנה ותביעה.

ייעוץ והכוונה מול חברות ניהול ואחזקה.

ייעוץ והכוונה בכל הקשור לחוזי ההתקשרות של הנציגות מול קבלן/נותני שירותים.

השירות ניתן בסניפי האגודה חינם וחוסך לכם אלפי שקלים בשנה .